Onderzoek tablets in de klas

Vijf artikelen van internet

Artikel 1
Zin en onzin over tablets op school. (2013, 21 juni). Verkregen op 11 december, 2013 van http://www.kennisnet.nl/themas/laptops-tablets/zin-en-onzin-over-tablets-op-school/

Artikel 2
Westera, W. (2013, september). Tablets in de klas, of beter van niet? Verkregen op 11 december, 2013 van http://www.ou.nl/documents/10815/36316/OI_2013_3_Onderwijs_TabletsInDeKlas.pdf

Artikel 3
De argumenten tegen de Nijpels-tablets op een rij. (2012, 20 mei). Verkregen op 11 december, 2013 van http://www.beteronderwijsnederland.nl/forum/de-argumenten-tegen-de-nijpels-tablets-op-een-rij

Artikel 4
Tablets in de klas. (z.d.). Verkregen op 11 december, 2013 van http://www.keii.nl/index.php?id=2290

Artikel 5
Doornbos, C., Tablets in de klas? Ik kan er niet meer zonder! (2012, 8 mei). Verkregen op 11 december, 2013 van http://netwijs.blogspot.nl/2012/05/tablet-in-de-klas-ik-wil-er-niet-meer.html

Voors en tegens

Voors

Tegens

Helpt leerlingen om vaardigheden en talenten te ontwikkelen. Wanneer leerlingen tijdens hun huiswerk voortdurend via social media contact hebben met hun medeleerlingen, is dat zelden bevorderlijk voor hun schoolprestaties.
Vergroot toekomstkansen. Onderzoek naar het gebruik van tablets laat tot nu toe vooral zien dat er een kloof gaapt tussen de gedroomde opbrengsten en de behaalde resultaten in de praktijk.
Met goed, gericht en gedoseerd gebruik van ict kunnen leerlingen betere prestaties leveren dan zonder ict. Instabiel wifi-netwerk
Door inzet van apps voor het oefenen van rekenvaardigheden of het leren van woordjes in een vreemde taal gaan leerlingen sneller vooruit. Bij een langdurige en eenzijdige inzet van bijvoorbeeld een app voor rekenen blijkt echter dat de aanvankelijke leerwinst na verloop van tijd verloren gaat.
Toepassing van de vele technologische mogelijkheden in apps maken het schoolwerk voor leerlingen leuker en gemakkelijker. Daarom zijn ze bereid meer tijd aan leren te besteden, niet alleen op school maar ook daarbuiten. De vorderingen van deze leerlingen overtreffen het niveau van leerlingen die leren met schriftelijk materiaal of alleen op school toegang hebben tot de apps. Te veel gemak leidt tot verminderd leren. Zo worden leerlingen door een overdaad aan technisch comfort of permanente beschikbaarheid van directe feedback onvoldoende uitgedaagd om eigen denkkracht te ontwikkelen of kritisch vermogen in te zetten. Onderzoek op het gebied van goniometrie laat bijvoorbeeld zien dat leerlingen door uitgebreide ondersteuning van een grafisch interactieve app al snel de indruk hebben dat ze stof te beheersen en dan niet verder komen dan een oppervlakkige verwerking.
Verrijking van de lesstof. Niet alle besturingssystemen werken met b.v. de Studiekit-app. Ook andere apps werken niet op alle systemen.
Leerlingen met dyslexie kunnen goed werken met b.v. de voorleesfunctie. Ze belemmeren hun ontwikkeling en bevorderen passiviteit, vluchtigheid, eenzaamheid, verslaving en leeghoofdigheid.
Animaties, video en audio kunnen geïntegreerd worden in een leestekst. Zo kun je de aandacht van leerlingen beter vasthouden. Wanneer de randvoorwaarden niet goed zijn, kan er niet gewerkt worden met de tablet. Wanneer het boek dan al helemaal uit beeld is, kan er dus simpelweg niet gewerkt worden.
Tablets kunnen ingezet worden om heel andere vaardigheden te verwerven: samenwerken, communiceren, zelfsturen en ontdekkend leren. Men gaat vaak over tot aanschaf zonder er een plan is dat onderwijskundig optimale rendement oplevert. Het wordt dan een doel en geldt wellicht als pr-instrument.
Onderwijs moet zijn gebaseerd op de mogelijkheden van deze tijd en moet kinderen voorbereiden op de vragen en uitdagingen van de 21e eeuw. Met tablets kun je communiceren, bijvoorbeeld mailen, facebooken, twitteren, skypen, chatten, etc. Veel leerlingen vinden dat natuurlijk leuk, maar in de les ondergraaft dat het werk van de docent. Het is een extra afleiding.
Tablets en andere digitale media raken aan wat ons als mens uniek maakt: onze cognitieve functies. Ze fungeren als cognitieve tools die ons in staat stellen boven onze biologische beperkingen uit te stijgen. Er kunnen foto’s en filmpjes worden gemaakt van docenten en leerlingen, welke snel up te loaden zijn. Op deze manier kan er gepest worden.
Veel mogelijkheden tot het differentiëren binnen de lesstof. Een boek doet het altijd. Bij een tablet kan de stroom opraken en moet je hem weer opladen. Bij een schooldag van acht lesuren, kan dat met de huidige stand van de technologie een probleem worden.
Het aantal voor het onderwijs bruikbare apps neemt in rap tempo toe. Van eenvoudig to zeer geavanceerd, van consumptief tot interactief. Hoe je apps inzet, ligt aan de didactiek en visie op onderwijs. Wil je klassikaal lesgeven, dan zul je je meer richten op instructie-apps en keynote en   misschien een video. Wil je leerlingen creatief en actief laten werken dan richt je je misschien meer op creatie door leerlingen en games. Apps kun je soms heel verschillend inzetten en hiermee maak je de les uitdagend en gevarieerd.
Snel gebruiksklaar, toegankelijk en praktisch.
Docenten kunnen eenvoudig lesideeën delen via app’s, digitale leeromgeving, e-mail, Youtube etc.

Twee lesvoorbeelden

Lesvoorbeeld 1
Werken met nieuwsberichten: leerlingen gaan nieuwsberichten opzoeken via Facebook en Twitter. Daarna gaan ze in de krant op zoek naar berichten over hetzelfde onderwerp. Ze gaan de artikelen bekijken op actualiteit, betrouwbaarheid etc. Daarnaast kunnen zij zich verdiepen in de verschillende onderdelen van journalistiek. Denk daarbij aan financieel, binnenland, buitenland, weer, roddel, achtergrondartikelen etc.

Lesvoorbeeld 2
De leerlingen gaan zelf een les voorbereiden, bijvoorbeeld over lezen of spelling. In tweetallen gaan ze aan het werk. De ene leerling geeft de les, de andere leerling neemt de les op met de tablet. Daarna worden de rollen omgedraaid. Het filmpje wordt op een gesloten Youtubekanaal geplaatst en vervolgens met de klas via It’s learning gedeeld .

Eigen mening
Het werken met tablets in de klas biedt veel mogelijkheden. Dit blijkt ook uit de voordelen die genoemd worden in de verschillende artikelen: het helpt bij het ontwikkelen van vaardigheden en talenten, het aantal apps groeit snel, deze technologische toepassingen maken het schoolwerk leuker en daardoor worden leerlingen enthousiaster, er zijn veel mogelijkheden voor het werken met verrijkingsstof waardoor leerlingen meer uitgedaagd worden, de docent kan makkelijker differentiëren, leerlingen met dyslexie kunnen goed werken met behulp van bijvoorbeeld een voorleesfunctie, er kan beter gewerkt worden met video en audio en docenten kunnen onderling gemakkelijk lesideeën uitwisselen. Wij zijn erg enthousiast over deze mogelijkheden.

Een zeer belangrijke factor voor het slagen van deze mogelijkheden, is de stabiliteit van het netwerk van je school. Is deze niet stabiel, kun je tegen veel problemen aanlopen. Dit is dan ook een duidelijk tegenargument dat je steeds weer terugvindt in de literatuur.

Er wordt ook gesproken over het feit dat leerlingen te gemakzuchtig kunnen worden en dat dit leidt tot verminderd leren. Wij denken dat het juist de taak van de docent en de school is om het onderwijs met de tablet uitdagend te houden zodat leerlingen gemotiveerd blijven. Verder wordt er in een artikel aangegeven dat scholen vaak overgaan tot aanschaf van tablets zonder doordacht plan en het vervolgens inzetten als een pr-middel. Wij denken dat dit tegenwoordig veel minder gebeurd. Wellicht was hier in het begin wel sprake van, maar tegenwoordig wordt er vast beter stilgestaan bij de aanschaf van tablets. Op onze school starten we volgend schooljaar in klas 1 ook met tablets. Maar hier is eerst lang over gesproken in een commissie en nu zijn de leerkrachten die lesgeven aan een eerste klas aan de beurt om geleverde tablets te verkennen om vervolgens aan te geven wat de voor- en nadelen zijn. Men gaat dus niet over één nacht ijs. Dat de tablet wordt ingezet als pr-middel hebben wij geen moeite mee, als het maar een goed doordacht middel is.

De kennis van de docenten is ook van belang voor het slagen van werken met tablets. Docenten moet op de hoogte zijn van de mogelijkheden en de ontwikkelingen. Mochten er docenten zijn die hier moeite mee hebben, moeten zij goed begeleid worden. Alleen dan kan je het optimale eruit halen en dan is het geen tegen, maar juist een voor.

Tot slot vinden wij het erg belangrijk dat er duidelijke regels opgesteld worden omtrent het gebruik van tablets in de klas. Als tegen wordt er genoemd dat leerlingen er misbruik van kunnen maken. Ze kunnen spelletjes doen, filmpjes maken, twitteren etc. Maar als je als school een goede basis hebt gelegd met afspraken en regels en op een goede manier onderwijs aanbiedt met behulp van de tablet, maak je er je nummer één hulpmiddel van in plaats van een vijand.

Belangrijk is dat de tablet een hulpmiddel is en niet een doel op zich.

Ik heb dit onderzoek uitgevoerd met Melanie Arkes.

 

 

 

Advertisements