Middelen voor media-educatie

Dit onderdeel heb ik samen met Melanie Arkes gemaakt, omdat wij collega’s zijn op De Nieuwe Veste, locatie Hardenberg. We hebben individueel een reflectie geschreven.

De Nieuwe Veste is een middelgrote school met ongeveer 350 leerlingen. Vorig schooljaar is de school verbouwd en is er een stuk nieuwbouw bijgekomen. Dit is ook van invloed geweest om de middelen met betrekking tot media-educatie. Zo zijn meerdere lokalen voorzien van een digibord en zijn er nu laptops op basis van intekening (bij de beheerder van het open leercentrum) beschikbaar. In het onderstaande schema een overzicht van de aanwezige materialen.

Wat Aantal
Computers open leercentrum 30
Computers theorielokalen 14
Computers praktijklokalen 2
Digiborden in alle lokalen   en in het open leercentrum 17
Twee laptopkarren 24
Videocamera 1
Printers/kopieerapparaten 4
Fotocamera 1
Koptelefoons (open   leercentrum) 25

De locatie is voorzien van een WIFI-verbinding. Docenten en leerlingen kunnen hier op inloggen met een code. Deze is voor iedere gebruiker gelijk. Daarnaast zijn er nog computers op kantoren die op het netwerk zijn aangesloten middels een ethernetkabel.

In het schema is te zien dat we de beschikking hebben over vier printers/kopieerapparaten. Dit zijn drie grote apparaten voor het personeel en een kleine printer voor de leerlingen. Deze printer staat in het open leercentrum.

Twee jaar geleden is er een werkgroep opgericht voor ICT. Deze werkgroep heeft al grote stappen gezet. Er zit dus zeker groei in het inzetten van middelen die geschikt zijn voor media-educatie. Het nieuwste in de inzet van tablets. Met ingang van schooljaar 2014-2015 starten we in klas één met tablets.

It’s learning

Wij maken gebruiken van de digitale leeromgeving It’s Learning. Als docent hebben wij toegang tot de klassen waar we les aan geven. Op It’s Learning plaats ik mijn werkwijzers per klas, kan ik leer- en oefenmateriaal toevoegen. Ook is er de mogelijkheid om filmpjes en andere links toe te voegen. Naast de werkwijzers kan ik in de agenda invoeren wanneer de leerlingen bijvoorbeeld een schriftelijke overhoring of een proefwerk hebben.

Leerlingen kunnen via It’s Learning hun werkwijzers en andere documenten bekijken. Verder kunnen ze via de site inloggen op de digitale methode van de verschillende vakken. Voor bijvoorbeeld het vak Nederlands kunnen ze doorlinken naar Schoolwise, de digitale omgeving van Nieuw Nederlands. Ook is het inleveren van opdrachten mogelijk via It’s Learning. Wanneer ze hier gebruik van maken, wordt het document gelijk gescand op plagiaat.

Reflectie

Er is zoals al aangegeven al veel veranderd op het gebied van ICT. Alle lokalen, inclusief de praktijklokalen voor CKV en Natuur en Techniek, beschikken over een digibord. Dit werkt heel prettig, maar soms mis ik toch nog de mogelijkheid om snel even iets op te schrijven. Een (mobiel) whitebord zou toch nog wel even handig zijn. En dit niet alleen om af en toe iets op te schrijven, maar omdat de techniek je wel eens in de steek kan laten. Als een digibord of beamer niet werkt, heb je dan toch nog de mogelijkheid om dingen op te schrijven.

In het schema is te zien dat we beschikken over één videocamera en één fotocamera. Dit zou ik graag aangepast zien worden. Op ruim 350 leerlingen is dit natuurlijk veel te weinig. Wanneer je voor een opdracht gebruik wilt maken van dergelijke middelen, moeten leerlingen deze zelf al meenemen. Daarnaast is de fotocamera sterk verouderd. Deze is echt aan vervanging toe.

In zijn geheel ben ik vooral zeer tevreden over de ontwikkelingen die we als school meemaken en gezien de inzet van de werkgroep, verwacht ik hier nog wel meer van voor in de toekomst.

Advertisements