Les Nederlands met media-educatie

Les Nederlands met media-educatie

Dia 1:

Onderwerp/doel:
Woordschat uitbreiden met behulp van Padlet.

Jaar en niveau:
Leerjaar 2, tl-havo.

Benodigdheden:
Computer, tekstboek Nederlands, pen en papier.

Dia 1

Dia 2:
Inleiding
Van tevoren heeft de docent een tekst uit het tekstboek gekozen. Deze tekst komt uit het hoofdstuk waar op dat moment uit gewerkt wordt. De woorden dan zijn dat meest relevant.

De leerlingen krijgen te horen om welke tekst het gaat en lezen deze door. Ze kiezen één woord waarvan ze de betekenis niet kennen. De zin waar dit woord in staat, schrijven ze op een blaadje. Het moeilijke woord wordt onderstreept.

Dia 2

Dia 3:
Kern
Op het digibord laat ik de Padlet van de klas zien. Hierop staat een voorbeeld van hoe ze de zin en de betekenis moeten noteren. De leerlingen gaan naar http://padlet.com/wall/klas2t-havo. Hier posten ze hun zin. Het moeilijke woord maken ze vet. Vervolgens bekijken we op het digibord de genoteerde woorden. Vervolgens gaan de leerlingen in tweetallen betekenissen opzoeken. Elk tweetal krijgt twee woorden. De betekenis van de woorden zetten ze onder de zin die op Padlet is geplaatst.

Links om betekenissen van woorden op te zoeken:
www.google.nl
www.vandale.nl
www.encyclo.nl
Wanneer alle leerlingen klaar zijn, gaan we samen de woorden bespreken. Zijn ze nu duidelijk? Woorden en betekenissen die nog onduidelijk zijn, worden nader besproken.

Dia 3

Dia 4:
Slot

In hetzelfde tweetal waarin de leerlingen de betekenis hebben opgezocht, gaan ze nu met twee andere woorden die op het bord staan, een nieuwe zin maken. Een aantal leerlingen lezen hun gemaakte zinnen voor.

Idee voor vervolgles: een gatentekst met de geleerde woorden aanbieden. De leerlingen vullen op de gaten de juiste woorden in.

Dia 4

Dia 5:
Voorbeeld Padlet.

Dia 5

Padlet

Reflectie les media-educatie

De carrousel heeft mij de volgende tips en tops opgeleverd:

Tips

Tops

Misschien zelf zinnen maken met   opgezochte woorden. Toepassen van het geleerde. Opzoeken van de betekenis werkt   erg goed.
Is het niveau van de oefening   niet te laag voor de doelgroep? Manier van zoeken is origineel,   actieve werkvorm.
Wat is de meerwaarde van het   gekozen programma? Mooi uit te breiden naar   meerdere lessen.
Is het vormen van nieuwe zinnen   niet de kern?  Dit is 2th-materiaal. Leuke manier van onderling   communiceren en delen.
Zoek een moeilijkere tekst dan   die uit hun tekstboek. Samenwerken oké, leren ze van!
Leerlingen kunnen de betekenis   van een woord ook uit de context van de tekst halen voordat het woord wordt   opgezocht. Leuke werkvorm!
Ik zou voor teksten kiezen die   dichter bij de belevingswereld van de leerlingen liggen. Afwisselend, goed dat de   leerlingen ook samen kunnen werken.
Bij de inleiding: wat bedoel je   met  ‘welke tekst’?Wat is het doel om te werken   met dit gekozen programma?Meer media/ict gebruiken Leuke activerende les bij   woordenschat.Goed idee!Deze manier van woordenschat   uitbreiden wordt in de theorie aangeboden (Kees Vernooij)
Kunnen ze allemaal in dezelfde   Padlet werken om woorden aan te vullen? Hoe wordt dit vormgegeven? Leuk om woordenschat op deze   manier activerend te maken.
Zelf gevonden materiaal (tekst)   gebruiken om moeilijke woorden op te zoeken. Leuk!
Wat doe je met de resultaten op   Padlet? Origineel.
Strategieën voor woordenschat   aanbieden. Leuk idee!

Reactie op tips en tops
Ik heb veel teruggekregen dat het een originele en activerende werkvorm is. Ook het feit dat er veel samengewerkt wordt, is een positief punt. Het communiceren en delen via de Padlet is een leuke werkvorm. Bij de tips stond de vraag wat de meerwaarde/het doel is van het gebruik van Padlet. Het gebruik van dit programma is deze les echter niet het doel, maar het middel. Het kan worden gezien als een digitaal prikbord waar alle leerlingen tegelijkertijd hun moeilijke woord op kunnen plaatsen. Daarna wordt het op eenvoudige wijze gevisualiseerd op het digibord. Dit heeft de grootste meerwaarde. Daarnaast zijn leerlingen op en andere manier de woorden en betekenissen aan het verwerken dan in het schrift. Ook wordt er de tip gegeven meer gebruik te maken van media/ict. Tijdens deze opdracht maken de leerlingen op verschillende momenten gebruik van de computer en een interactief programma. Volgens mij is dat voldoende ICT voor een les van 45 minuten.

De tips om strategieën voor woordenschat aan te bieden is goed. Dit moet zeker niet vergeten worden tijdens deze werkvorm. Op de school waar ik werkzaam ben, hebben we speciale kaartjes waar de stappen met betrekking tot woordenschat op staan. Deze zal ik tijdens de les uitdelen zodat ze stap voor stap de strategieën voor het zoeken van de betekenis van een woord na kunnen lezen.

Er wordt de opmerking geplaatst dat de leerlingen de betekenis ook uit de context van de tekst kunnen halen. Dat is inderdaad waar en het is zelfs een strategie die we de leerlingen aanleren. Maar het is ook niet erg wanneer de leerlingen de betekenis al uit de tekst halen. Wanneer dit het geval is, kan ik de leerlingen online laten controleren of de gevonden betekenis klopt. Op deze manier weten ze zeker dat het goed is en maken ze gebruik van ICT.

Ik heb er voor gekozen om de leerlingen een tekst aan te bieden uit het tekstboek, komend uit het hoofdstuk waar op dat moment aan gewerkt wordt. De woorden waar ze deze les mee gaan werken komen dan vaker aan de orde. Op deze manier zien de leerlingen de woorden terug in een andere context. De tip om te werken met teksten die de leerlingen zelf hebben uitgekozen, is een mogelijkheid. Maar gezien mijn redenen hierboven, zou ik het bij deze les niet doen. Ik zou het eerder doen als extra les of ter introductie van een les of onderwerp. Ik vind het namelijk erg belangrijk dat de woorden er echt inslijpen en dat gebeurt doordat leerlingen de woorden vaker moeten toepassen in steeds een andere context.

Er werd nog de vraag gesteld wat ik ga doen met de resultaten van de Padlet. Dit is een goede vraag. Hier had ik nog niet over nagedacht. Leerlingen kunnen allemaal bij de Padlet, dus ze kunnen de woorden en de betekenissen overnemen in hun schrift of in Word. Ze hebben de woorden namelijk nodig voor hun toets. Ook zal ik een link in It’s Learning, het digitale schoolportaal, zetten zodat ze op elk gewenst moment naar de Padlet kunnen. Ze kunnen de woorden dan ook leren op de computer of tablet.

De tips en tops waren leuk om terug te lezen. Het is waardevol dat er met een frisse blik naar gekeken wordt. Je gaat nog eens goed naar je les kijken en nadenken over hoe je deze tips en tops wel al dan niet in kan passen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s